I Tydzień, tj. od 01.12.2021r. do 03.12.2021r. :

-poznawanie oznak zimy, nazywanie ich;

-kształtowanie umiejętności odróżniania prawdy od fałszu;

-uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy ptakom;

-nazwanie i odróżnianie figur geometrycznych, ćwiczenie sprawności manualnych podczas ich wycinania.

II Tydzień, tj. od 06.12.2021r. do 10.12.2021r. :

-zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno-technicznych;

-rozwijanie umiejętności przeliczania;

-poznanie pojęć  „zamrażanie”, „roztapianie”, określenie nasycenia barwy z użyciem przymiotników „jasny”, „ciemny”.

III Tydzień , tj. od 13.12.2021r. do 17.12.2021r.

-kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;

-zapoznanie z zawodem i pracą kucharza;

-zdobywanie sprawności w pracach gospodarczych;

– zdobywanie umiejętności odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych;

-usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;

-budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi.

IV Tydzień, tj. od 20.12.2021r. do 24.12.2021r.

-przeliczanie w dostępnym zakresie, składanie obrazka z części;

-poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;

– poznawanie tradycji bożonarodzeniowych;

-śpiewanie kolęd.