Na zajęciach dzieci przeliczały oraz uczyły się szacować, gdzie jest mnie, a gdzie więcej.