Na przełomie maja i czerwca, wychodząc na przeciw zaistniałej, covidowej sytuacji, nasze przedszkole zorganizowało Festiwal Piosenki On-line „Rodzinne piosenki”. Wzięły w nim udział cztery przedszkola publiczne z gminy Kórnik: Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie, Przedszkole w Kamionkach oraz Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku, łącznie dwadzieścia grup. Temat festiwalu nawiązywał do majowo- czerwcowych świąt : Dnia Mamy, Dnia Dziecka oraz Dnia Taty. Przedszkolaki biorące udział w przedsięwzięciu śpiewały pięknie zaaranżowane rodzinne piosenki, które Panie Nauczycielki nagrały i nadesłały do organizatora. Wszystkie grupy otrzymały upominek oraz dyplom za uczestnictwo w Festiwalu Piosenki On-line „Rodzinne Piosenki”, natomiast sześć grup, decyzją Jury, zapracowało sobie na Wyróżnienie i dodatkową nagrodę. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Paniom Nauczycielkom dziękujemy za zaangażowanie oraz wkład pracy w przygotowanie dzieci do występów.