W ramach edukacji matematycznej nasza grupa poznała cyfrę O, wypełniając jej kształt plasteliną