Dziś w naszej grupie obchodziliśmy ,, Dzień drzewa”.

Rozmawialiśmy na temat tego,do czego potrzebne są nam drzewa.

Okazało się, że nasze dzieci mają dość dużą wiedzę na ten temat i na zasadzie burzy mózgów wspólnie ustaliliśmy, że drzewa wytwarzają tlen, rzucają cień, stanowią schronienie dla zwierząt oraz materiały pod budowę mebli, zabawek, domów.

Na drzewach również rosną owoce, które stanowią dla nas i dla zwierząt pożywienie.

Wspólnie ustaliliśmy co należy robić, aby dbać o drzewa oraz podzieliliśmy sobie je na iglaste i liściaste.

Wskazaliśmy również podziały ze względu na inne cechy tj.rodzaj kory, liści, korony drzew.

Oglądaliśmy filmy edukacyjne związane z tym tematem oraz poznaliśmy literę L, l elementami Metody Dobrego Startu.

Wszystko to oczywiście w oparciu o zabawy muzyczno- ruchowe.