Dnia 25 stycznia grupa Wesołych Misiów wystąpiła na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci poprzez wiersze, piosenkę i taniec umiliły czas swoim ukochanym Dziadkom i wyraziły jak najwięcej dziecięcej miłości. Po wspólnych zdjęciach oraz wręczeniu laurek, wszyscy udali się na słodki poczęstunek.


Poniżej zdjęcia dzieci, które pięknie wykonały portrety Babć i Dziadków.