800 12 12 12 

• bezpłatne połączenie
• pomoc w różnych trudnościach, problemach jakich doświadczają dzieci i młodzież
• pomoc dla rodziców w różnych problemach
• pomoc/ porady dla nauczycieli 
• pomoc także w języku ukraińskim
• dyżurują wykwalifikowani specjaliści: psycholodzy, psychoterapeuci i inni.