Miniony tydzień upłyną, Wesołym Misiom, na pogłębianiu wiedzy o wodzie. Dzieci poznawały właściwości wody, brały udział w zabawach badawczych. Stworzyliśmy „siatkę pytań”, na której zostały zapisane proponowane przez dzieci zagadnienia na temat wody. Maluchy mówiły, czego chciałyby dowiedzieć się o wodzie. Wypożyczone z kórnickiej biblioteki książki i książeczki o wodzie umilały odpoczynek oraz ukazywały ciekawostki i wodne przygody. Korzystaliśmy również z multimedialnego materiału edukacyjnego programu „Tablit”.