W tym tygodniu zajęliśmy się zimowymi zabawami i dyscyplinami sportu.

Wykonaliśmy pracę plastyczną- puzzle,, Dyscypliny sportu”.

Wymieniliśmy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz poznaliśmy nową literę S, s