W zeszłym tygodniu omawialiśmy temat „Cztery żywioły”, którego celem było zapoznanie dzieci z czterema żywiołami: powietrze, ogień, woda, ziemia. Podczas zajęć dzieci poznały znaczenie żywiołów w życiu człowieka, nauczyły się piosenki o żywiołach.