W minionym tygodniu “Przyjazne Misie” poznawały żywioły: ogień, wodę, powietrze i ziemię. Dzieci dobierały zjawiska atmosferyczne do właściwego żywiołu, odczytywały globalnie wyrazy oraz nabywały umiejętności przewidywania następstw poprzez poznawanie świata za pomocą doświadczeń i eksperymentów.