W tym tygodniu zajęliśmy się tematyką związaną z czterema największymi siłami przyrody. Są nimi ziemią, ogień , woda i powietrze. Pracując w grupach wyszukiwali pozytywne i negatywne skutki żywiołów. Pracowali z globusem poznając kontynenty i otaczające je morza i oceany.

Wykonali pracę plastyczną ,,Ziemia nasza planeta”.