Tematy kompleksowe na ostatni miesiąc roku szkolnego:

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I Tydzień – „DZIECI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO” 

II Tydzień – MOJE EMOCJE” 

III Tydzień- ŻEGNAY PRZEDSZKOLE”

IV Tydzień- DO WIDZENIA!”

Cele ogólne:• Kształtowanie świadomości posiadania swoich praw• Stwarzanie okazji do nazywania i okazywania emocji• Nabywanie umiejętności pozawerbalnego okazywania emocji• Uświadamianie wartości przyjaźni• Kształtowanie postaw wzajemnego szacunku i tolerancji• Wzbudzanie uczucia sympatii i wzajemnego zrozumienia• Czerpanie radości z sukcesów oraz wspólnych działań