Opanowanie umiejętności czytania i pisania zależy nie tylko od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego, ale również słuchowego.Ważne jest więc zarówno to , jak nasza pociecha widzi ? Ale również to, jak słyszy.

Dziecko z zaburzoną percepcją słuchową ma trudności ze zrozumieniem długich i skomplikowanych poleceń słownych oraz z zapamiętywaniem trudnych wyrazów.Dziecko często nieprawidłowo dokonuje syntezy wyrazu, to znaczy składania wyrazu z głosek( usłyszane kolejne głoski ,, k-o-t-e-k,, nie od razu oznaczają wyraz ,, kotek,,). Powyższe trudności przekładają się w efekcie na problemy w czytaniu całych wyrazów, a w dalszej kolejności zdań.

Nieprawidłowości w obszarze percepcji słuchowej obejmują ponadto:

-kłopoty z zapamiętywaniem dni tygodnia, pór roku,

-przekręcanie słów ( na przykład ,, kordła,, zamiast ,, kołdra,,)

-wolne pamięciowe opanowywanie wierszyków i rymów.

Zarówno rodzice jak i nauczyciele mogą usprawniać funkcję słuchową na wiele sposobów:

– Rozróżnianie i rozpoznawanie dźwięków

(przy zamkniętych oczach dzieci wsłuchują się w odgłosy, np. stukania w coś, rozdzierania papieru).

– Ćwiczenia z rytmem

(wyszukiwanie rytmu według zaprezentowanego wzoru lub skakanie w rytmie).

-Tworzenie rytmów do podanego wyrazu.

-Ćwiczenia związane ze słowami:

. wymyślanie wyrazów na określoną głoskę,

. podział wyrazów na sylaby i głoski,

. rozpoznawanie głosek na początku i na końcu wyrazu.

Powyższe ćwiczenia należy stosować często, pamiętając jednak o stopniowaniu trudności. Zaczynamy więc od zagadnień prostych i łatwych, a po ich opanowaniu mogą pojawiać się zadania trudniejsze.

Jeśli dziecko ma przegłosować wyrazy lub też dokonać ich syntezy ( składania głosek), na początku podajemy krótkie słowa : kot, dom, osa, Ala, lala, mama, tata.

Dopiero w trakcie kolejnych ćwiczeń wprowadzamy dłuższe wyrazy: kotek, lampa, balon i inne.

autor: Anna Chmielewska