W tym miesiącu dzieci będą realizowały takie tematy jak: „W przedszkolu”, „Nasze przedszkole”, „Jestem bezpieczny”, „Pomocna dłoń”. Podczas realizowania tematów będziemy omawiać poszczególne wartości. W miesiącu wrześniu będą to: „Dobre maniery” i „Odwaga”.

W naszej grupie będziemy obchodzić:

15 września „Dzień kropki”

16 września „Sprzątanie świata”

20 września „Dzień Przedszkolaka”

30 września „Dzień Chłopca”

Podczas naszych zajęć dzieci będą również:

 •  poznawać, jak należy się właściwie zachować w trudnych sytuacjach
 •  uczyć się mówić o swoich potrzebach w sposób kulturalny,
 •  poznawać zawody w najbliższym otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola), będziemy uświadamiać sobie rolę osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy
 •  poznawać zawody służące bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak)
 •  rozwijać sprawność motoryczną
 • kształtować orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób
 •  posługiwać się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między
 • rozwijać umiejętność budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 •  rozwijać percepcję wzrokową poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne)
 • rozwijać percepcję słuchową przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie
 • rozwijać pamięć słuchową przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijać koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu
 • utrwalać zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy  (poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem)
 • rozwijać sprawność manualną i kreatywność podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtować umiejętność myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji