W tym miesiącu „Przyjazne Misie” będą realizowały projekt edukacyjny pt. Drzewo (Drewno). Przez trzy
tygodnie będziemy poszerzać swoją wiedzę na temat lasu i wynikających z niego korzyści, drewna oraz
produktów jego przetwarzania. Dowiemy się, że:
• las jest blokadą dla zanieczyszczeń oraz że produkuje czyste powietrze;
• las jest doskonałym miejscem do odpoczynku;
• pozostawianie śmieci w lesie może spowodować pożar;
• drewno powstaje ze ściętych drzew, a można z niego zbudować różne wartościowe i przydatne na
co dzień rzeczy;
• z drewna robi się papier w wytwórni papieru.

W kolejnych tygodniach będą realizowane tematy : „Jesienna przyroda” i „Skarby jesieni”. Poznamy kolejne wartości takie jak : WRAŻLIWOŚĆ oraz ZDROWIE

Podcza zajęć będziemy:

  • zapoznawać się z literami M,m, T,t, L,l,I,i – wskazywać litery wśród innych, czytać w sylabach i prostych wyrazach
  • rozwijać umiejętności matematyczne – wprowadzenie cyfr 1,2 jako symboli liczb, dodawać i odejmować na konkretach
  • kształtować postawy prozdrowotne
  • rozwijać logiczne myślenie w zabawach z kodowaniem
  • rozwijać umiejętności plastyczne podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego