W maju nasza grupa będzie realizować następujące tematy kompleksowe:

I Tydzień : BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY- WIEDZA

 II Tydzień : „KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL – WIEDZA

III Tydzień : „RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA”- MIŁOŚĆ

IV Tydzień: „JA I MOJA RODZINA”- MIŁOŚĆ

Poznamy kolejne wartości takie jak wiedza i miłość a także będziemy:

  • poszerzać słownictwo o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.
  •  kształtować umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi  odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;
  • stwarzać  możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem oraz poznawać kolejne litery ł, Ł, h, H;
  • doskonalić umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi
  •  poznawać cyfrę 0 i liczbę 10 ; będziemy się posługiwać monetami w sytuacji zabawy
  • rozwijać umiejętność wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku
  • rozwijać sprawności manualną i grafomotoryczną