W tym miesiącu „Przyjazne Misie” będą realizowały takie tematy jak: „Nasza mała ojczyzna”, „Mój dom – Polska”, „Moje hobby”, „Ulubione zajęcia”. W ramach tych tematów będziemy omawiać kolejne wartości, będą to:  patriotyzm i wyobraźnia.

Podczas zajęć dzieci będą:

  • poszerzać wiadomości  na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, historia powstania
  • doskonalić słuch fonematyczny- doskonalić analizę i syntezę głoskową wyrazów, czytać globalnie słowa mapa, Polska, dom, poznawać kolejne litery d,D,e,E,u,U
  • rozwijać umiejętności matematyczne w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce, poznawać cyfrę 3 i znak =; posługiwać się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji
  • rozwijać sprawność manualną i grafomotoryczną podczas rysowania, odrysowywania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami
  • rozwijać zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych