W kwietniu będziemy realizować takie tematy jak:

1. Święta, święta , biją dzwony

3. Z kulturą za pan brat

4. Jestem kulturalny

Poznamy kolejne wartości: TRADYCJA I SZACUNEK

Będziemy realizować takie cele:

– poznawanie zwyczajów związanych ze świętami i regionem

– poszerzanie słownictwa o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf

podejmowanie aktywności związane z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery f, F

–  doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– wprowadzenie cyfry  9 i owal jako figurę geometryczną; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego

–  tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy;

– kształtowanie właściwych postaw, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji

–  uświadamianie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm;