W czerwcu nasza grupa będzie realizować następujące tematy kompleksowe:

I Tydzień : LATO CZAS ZABAWY – SZCZĘŚCIE

 II Tydzień : KOLOROWE LATO – SZCZĘŚCIE

III Tydzień : ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE- ROZWAGA

IV Tydzień: DO WIDZENIA!

Poznamy kolejne wartości takie jak szczęście i rozwaga  a także będziemy:

  • poszerzać słownictwo o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz  związane z ekosystemem łąki, stawu, gór;
  • kształtować umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
  • posługiwać się alfabetem; układać wyrazy i  zdania z rozsypanek;
  • doskonalić umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania
  • rozwijać zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtować postawy troski o środowisko przyrodnicze
  • kształtować  umiejętność oceny działania; wdrażać do bezpiecznego zachowania; uświadamiać konieczność refleksji nad swoim zachowaniem.
  • rozwijać sprawność manualną i grafomotoryczną
  • rozwijać umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne