– Serdeczne Misie

TYDZIEŃ I: (3.01.2022r - 7.01.2022r.)- Płynie czas

Cele ogólne:

 1. Utrwalenie nazw pór roku.
 2. Kształtowanie słuchu fonematycznego.
 3. Czytanie globalne wyrazów.
 4. Uwrażliwianie na sztukę w trakcie wykonywania zadań plastycznych.
 5. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych.
 6. Operowanie pojęciami- nazwami miesięcy.
 7. Kształtowanie poczucia upływającego czasu.
 8. Wdrażanie do udziału w zabawach zespołowych.
 9. Rozwijanie sprawności ogólnej.
 10. Utrwalenie nazw …

  Read more Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń w grupie Serdeczne Misie.

Serdeczne Misie miały okazję wziąć udział w warsztatach czytelniczych z panią Małgorzatą Swędrowską- praktykiem, autorką książek dla dzieci, które odbyły się w auli naszego przedszkola.

Pani Małgorzata w magicznych okularach wprowadziła nas w świat żywego słowa.

Nie zabrakło również wesołych rymowanek i …

Read more Serdeczne Misie na warsztatach czytelniczych.

Nasze przedszkole duży nacisk kładzie na kształtowanie postaw proekologicznych.

W tym roku zdobyliśmy certyfikat,,Master Eco".

Wpajanie wiedzy na temat ekologii odbywa się u nas poprzez zajęcia projektowe , praktyczne polegające na oglądaniu filmów, książek dotyczących tematu, a także zajęciach plastycznych, wycieczkach.

Wreszcie spadł upragniony śnieg i nie sposób było z niego nie skorzystać.

Dzieci woziły się na sankach, rzucały śnieżkami, bawiły w zimowego berka, robiły orły na śniegu i oczywiście lepiły bałwana.

Radości z białego puchu nie było końca🙂☃️

Najwięcej frajdy przy pierniczkach stanowi oczywiście ich zdobienie.

A jakie te ozdoby są pyszne.....mniam.

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
tel. kom. 571 238 752
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00

Back to top