We wrześniu rozpoczęliśmy cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem w domu, przedszkolu na drodze. Na pobliskim skrzyżowaniu ubrane w kamizelki odblaskowe, uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystywano filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy, domu, przedszkolu. Ponadto dzieci wykonały pracę plastyczną związaną z ruchem drogowym.