Kolejny tydzień w naszej grupie poświęciliśmy bezpieczeństwu na drodze.Dzieci w ramach zajęć poznały wybrane znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, numery alarmowe.Poznały także pracę pana policjanta i chętnie wcielały się w jego role.