– Paulina Dudek

Jak co roku nasze Przedszkole włączyło się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzieci tego dnia obejrzały prezentacje dotyczącą akcji, a następnie wykonały serca, które ozdobiły naszą tablicę. Na koniec dzieci wrzuciły swoje przyniesione pieniądze do puszki. Dziękujemy i pamiętajmy, że dobro zawsze powraca!!!!

Wspólne pieczenie ciasteczek było przyjemną zabawą. Wszystkie dzieci ochoczo i z wielkim zaangażowaniem dla swoich Babć i Dziadków rozgniatały i wałkowały ciasto, a na koniec lukrowały.

Wprowadzenie pojęcia czas, dostrzeganie przemian związanych ze zmianą pór roku, poznanie zasad bezpiecznej zabawy na

śniegu i lodzie, kształtowanie zdolności do świadomego wybierania bezpiecznych miejsc zabaw, rozwijanie wyobraźni: próby

przewidywania skutków określonych zachowań, kształtowanie odpowiedniej postawy w sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek,

wdrażanie dbałości …

Read more Założenia dydaktyczno- wychowawcze na m- c styczeń.

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
tel. kom. 571 238 752
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00