– admin

What am I?

Witajcie Kochane Dzieci! Na powitanie zaśpiewajmy piosenkę Hi!
Hi! Hi! It's a happy day!
Hi! Hi! Let's jump and play!
Hi! Hi! It's a happy day!
Hi! Hi! A happy day today!

Jakie zwierzęta poznane na zajęciach pamiętasz? Wymień ich …

Read more 4-latki 29.03.2021

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00

Back to top