– Magdalena Adamska

20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków. W tym dniu na „Serdeczne Misie” czekała niespodzianka, która sprawiła im dużo radości. 

Życzymy wszystkim Przedszkolakom samych słonecznych dni i radosnych chwil w naszym przedszkolu, aby każdy dzień był dla nich wspaniałą przygodą.

Składamy serdecznie podziękowania Rodzicom  za …

Read more DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
tel. kom. 571 238 752
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00