– Joanna Wszelaki

W poniedziałek, 21 czerwca, Rodzice przygotowali wspaniałą niespodziankę dla Pracowitych Misiów oraz pań z naszego przedszkola. Na Błoniach w Kórniku, czekało wiele atrakcji i przyjemności. Zawody sportowe, ognisko i pyszne kiełbaski, słodki poczęstunek i pyszna kawka, lody, zabawy, oraz największa chyba atrakcja dla naszych Misiów: wóz strażacki i kurtyna wodna, którą …

Read more Pożegnalny Piknik

Na przełomie maja i czerwca, wychodząc na przeciw zaistniałej, covidowej sytuacji, nasze przedszkole zorganizowało Festiwal Piosenki On-line "Rodzinne piosenki". Wzięły w nim udział cztery przedszkola publiczne z gminy Kórnik: Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku-Bninie, Przedszkole w Kamionkach oraz Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w …

Read more Festiwal Piosenki On-line “Rodzinne piosenki”

We wtorek, 15 czerwca, nasze przedszkole odwiedził Pan Policjant, który przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacji, wyjazdów, nieoczekiwanych okoliczności. Starsze przedszkolaki utrwalały sobie numer alarmowy oraz rozmawiały z gościem, kiedy go użyć i jak zachowywać się w takiej sytuacji.

Nasze przedszkole dba o zrównoważony rozwój dlatego, od najmłodszych lat, uczymy dzieci ekologicznych zachowań i działań. W maju nasze przedszkolaki chciały podzielić się zdobytą wiedzą i wyruszyły na rynek w Kórniku, by rozdawać własnoręcznie przygotowane ulotki namawiające do bycia ekologicznym oraz ulotki antynikotynowe. Dzieci spotkały się z miłym przyjęciem przez mieszkańców, którzy witali …

Read more Eko Misie

Pracowite Misie przez cały rok uczestniczyły w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką", którego celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim,europejskim i światowym. Zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami oraz rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno. Rodzice mogli śledzić nasze poczynania …

Read more Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Zabawa sztuką”

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00

Back to top