– Irena Rydjan

Jutro odwiedzi nas Mikołaj. Prosimy aby dzieci miały czapki mikołajowe . Prosimy żeby czapki były podpisane. Zostawiamy je w szatni, będą potrzebne na występ w czwartek 8.12 i w sobotę 10.12. Zabierzemy czapki w piątek i damy dzieciom przed występem. Zbiórka …

Read more Mikolajki

-poznanie liter:kK,yY oraz liczb 5,6; poznanie właściwości i wykorzystania soli i węgla kamiennego; kształowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób; posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki; rozwijanie słownictwa w zabawach słowotwórczych; rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych; rozwijanie percepcji słuchowej; rozwijanie …

Read more Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
tel. kom. 571 238 752
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00

Back to top