– Beata Krakowska

Szanowni Państwo!

Dodatkowy oddział w naszym przedszkolu utworzony został w porozumieniu z naszym organem prowadzącym- Miastem i Gminą Kórnik w związku z faktem, że podczas rekrutacji okazało się, że w naszej gminie brakuje miejsc w przedszkolach (i tych, dla których organem prowadzącym jest gmina i tych, gdzie organem prowadzącym są …

Read more <strong>WYJAŚNIENIE SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z UTWORZENIEM VIII ODDZIAŁU</strong>

Szanowni Państwo,

w związku z moim pobytem na urlopie dla poratowania zdrowia, od dnia 1 września obowiązki dyrektora pełniła będzie p. Joanna Kasprzak.

Dziś zatem chciałabym z całego serca podziękować Państwu za bardzo dobrą współpracę. Dziękuję za każde dobre słowo, za każdy uśmiech, zrozumienie i wsparcie. …

Read more Podziękowanie i pożegnanie

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
tel. kom. 571 238 752
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00

Back to top