– Agnieszka Talarska

"Wesołe Misie" miały radości co niemiara. Otrzymały w prezencie książeczki z bajkami Walta Disneya. Za pewne dużo osób zdaje sobie sprawę z tego, że trudno jest zaciekawić dziecko, tak aby z zainteresowaniem wysłuchało danej bajki. Na szczęście świat Walta Disneya jest tak barwny i ciekawy, że przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały jego opowieści.

W pierwszym tygodniu, tj. od 01.12.2021r. do 03.12.2021r.  dzieci będą zdobywać wiedzę, dotyczącą:

-poznania oznak zimy, nazwania ich;

-kształtowania umiejętności odróżniania prawdy od fałszu;

-uwrażliwienia na potrzebę niesienia pomocy ptakom;

-nazwania i odróżniania figur geometrycznych, ćwiczenie sprawności manualnych podczas ich wycinania.

Popołudniowe aktywności przebiegały pod znakiem zabawy w sklep. "Wesołe Misie" liczyły, odmierzały i świetnie się bawiły, a ja razem z nimi ;)

W pierwszym tygodniu od 01.11.2021r. do 05.11.2021r.  dzieci zdobyły wiedzę, dotyczącą:

-rozumienia pojęcia „miejsce zamieszkania”;

-kształtowania umiejętności rozróżniania miasta od wsi, uwrażliwienie na piękno wsi;

-uwrażliwienia na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;

-kształtowania postawy szacunku dla naszego kraju.

Natomiast …

Read more Listopadowe zagadnienia w grupie „Wesołe Misie”

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
tel. kom. 571 238 752
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00

Back to top