What am I?

Witajcie Drogie Dzieci! Na powitanie zaśpiewajmy piosenkę Hi!
Hi! Hi! It’s a happy day!
Hi! Hi! Let’s jump and play!
Hi! Hi! It’s a happy day!
Hi! Hi! A happy day today!

Jakie zwierzęta poznane na zajęciach pamiętasz? Wymień ich nazwy.

 • cat (kot)
 • dog (pies)
 • bird (ptak)
 • bear (niedźwiedź)
 • duck (kaczka)
 • cow (krowa)
 • horse (koń)
 • sheep (owca)

Razem z rodzicami powtórz nazwy zwierząt, których jeszcze nie zapamiętałeś:
– głośno,
– cicho,
– powoli,
– szybko,
– wysoko,
– nisko.

Zaśpiewaj piosenkę What do you hear? ( https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc&t=110s ) (od 0:00 do 1:30 , później kontynuujemy piosenkę samodzielnie, dodając własne odgłosy i nazwy zwierząt).

Pobawcie się w Make animals noises – jedna osoba naśladuje odgłos zwierzęcia, druga odgaduje, jakie to zwierzę. Następnie zamieńcie się rolami.

Zaśpiewaj piosenkę Farmer Brown

Farmer Brown has a farm.
E-I-E-I-O

On the farm there is a duck.
Quack, quack! Quack, quack!
E-I-E-I-O

On the farm there is a cow.
Moo, moo! Moo, moo!
E-I-E-I-O

On the farm there is a horse.
Neigh, neigh! Neigh, neigh!
E-I-E-I-O

Farmer Brown has a farm.
E-I-E-I-O

Pobawcie się w What am I? – jedna osoba naśladuje zachowanie zwierzęcia, druga osoba odgaduje, jakie to zwierzę. Następnie zamieńcie się rolami.

Policzmy teraz do 3:
– pokazuj na palcach i licz:  one – two – three!
– podskakuj, licząc: one – two – three!
– klaszcz w dłonie, licząc: one – two three!

Wykonaj kartę pracy (mail) – nazwij zwierzęta, policz je i połącz chmurki z odpowiednią liczbą. Następnie wykonaj polecenia:

 • Colour ducks yellow.
 • Colour sheep white.
 • Colour horse brown.
 • Colour cow black.

Na zakończenie zaśpiewajmy piosenkę Bye-bye Cheeky.

Bye-bye Cheeky,
Jump up and down.
Bye-bye Cheeky,
Turn around.

Up, down, turn around.
Bye-bye, everyone!
Bye-bye!

Życzę Wam dobrej zabawy!
Pozdrawiam,
Pani Grażynka