My body

Przywitajmy się piosenką „Hello” (mail).

Zatańcz do piosenki „Hands up, hands down”. Spróbuj śpiewać do piosenki (mail).

Przypomnij sobie, wskaż na sobie i nazwij wszystkie poznane do tej pory części ciała:
– eye – oko
– ear – ucho
– mouth – buzia
– nose – nos
– head – głowa
– finger – palec
– toe – palec od stopy
– foot – stopa
– shoulder – ramię
– knee – kolano

Słowa, których nie pamiętałeś powtórz na różne sposoby: głośno, cicho, wolno, szybko, wysoko, nisko, wesoło, smutno, jak robot.

Zatańcz do piosenki “Head, shoulders, knees and toes” https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

Wydrukujcie wraz z rodzicem kolorowankę. Wskaż i nazwij części ciała tygryska. Następnie koloruj wg poleceń:

  • Colour the ears orange
  • Colour the eyes red
  • Colour the nose blue
  • Colour the head yellow
  • Colour the fingers green

Na pożegnanie zatańcz i zaśpiewaj piosenkę “Baby shark” https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w