I like bananas – story time

Przywitajmy się piosenką „Hello”.

Odegrajcie rymowankę „Cheeky’s jungle gym” (rodzic czyta, dziecko razem z rodzicem odgrywa)

Stand up. 1, 2, 3.
Turn around. 1, 2, 3.
Clap your hands. 1, 2, 3.

Eat sausages.
Eat eggs.
Eat tomatoes.
Eat bananas.
Drink milkshakes.

Make a circle.
Sit down. 1, 2, 3.
Sleep. 1, 2, 3.

Jak sądzisz? Where’s Cheeky going today? (Gdzie wybierze się dzisiaj Cheeky?)
Is Cheeky going to the zoo? – No! Not today!
Is Cheeky going to the playground? – No! Not today!
Is Cheeky going to the school? – No! Not today!
Is Cheeky going to the lake? – Yes! Cheeky’s going to have a picnic by the lake.

Have you ever had a picnic? (Czy kiedykolwiek byłeś na pikniku?)
Do you like picnics? (Czy lubisz pikniki?)

Powiedz rymowankę „Let’s go”, chodząc po pomieszczeniu, w którym się znajdujecie.

Powiedz rymowankę „Story time”.

Posłuchaj historyjki „I like bananas” (nagranie – mail)

Opowiedz, co wydarzyło się w historyjce.

Pobawcie się w „Pictionary” – jedna osoba rysuje produkt spożywczy, druga odgaduje. Następnie zamieńcie się rolami.

Pożegnajmy się piosenką „Bye-bye”.