Dirty or clean?

Przywitajmy się piosenką „Hello Cheeky”.

Odegrajcie rymowankę „Cheeky’s jungle gym”.

Stand up. 1, 2, 3.
Turn around. 1, 2, 3.
Clap your hands. 1, 2, 3.

Be a cow.
Be a duck.
Be a horse.
Be a sheep.
Be a cat.
Be a dog.

Make a circle.
Sit down. 1, 2, 3.
Sleep. 1, 2, 3.

Poznaj słowa „dirty” (brudny) i „clean” (czysty). Jeśli możecie, dotknijcie z rodzicem rękami ziemi/farby/mąki – pokażcie ręce i powiedzcie „dirty”.
Umyjcie ręce i powiedzcie „clean”.

Spójrz na obrazek „dirty” i powiedz „dirty”:

  • głośno,
  • cicho,
  • powoli,
  • szybko,
  • wysoko,
  • nisko,
  • jak robot.
    Następnie powtórz to z obrazkiem „clean”.

Poznaj piosenkę „Dirty hands”.

Look at my dirty hands, (pokaż dłonie)
Dirty hands, dirty hands.(pokaż dłonie)
Look at my dirty hands. (pokaż dłonie)
Yuk, yuk, yuk! (zrób skrzywioną minę)

This is the way I wash my hands, (udawaj, że myjesz ręce)
Wash my hands, wash my hands. (udawaj, że myjesz ręce)
This is the way I wash my hands, (udawaj, że myjesz ręce)
Wash, wash, wash!(udawaj, że myjesz ręce)

Look at my clean hands, (pokaż dłonie)
Clean hands, clean hands.(pokaż dłonie)
Look at my clean hands. (pokaż dłonie)
Clean, clean, clean! (trzykrotnie odróć dłonie)

Narysuj (lub poprowadź palcem) drogę przez labirynt od brudnych do czystych rąk Ellie. (książka ucznia – mail)
Rodzic wskazuje brudne ręce i mówi: „Look at Ellie’s hands. They’re dirty! Help Ellie wash her hands”.
Następnie wskazuje czyste ręce i mówi: „Look! Clean hands!”.
Rodzic rysuje palcem i zachęca dziecko, aby narysowało drogę przez labirynt, mówiąc „Draw – rysuj”.

Zaśpiewaj piosenkę „Dirty hands” wskazując brudne i czyste ręce Ellie. (książka ucznia – mail)

Pożegnajmy się piosenką „Bye-bye Cheeky”.