Food – revision

Witajcie! Przywitajmy się piosenką Hello! (mail)

Pobawcie się w I’m hungry. Na 3 kartkach narysujcie poznane przez nas produkty spożywcze (sandwich, apple, banana). Rodzic mówi: I’m hungry (i głaszcze się po brzuchu). An apple, please / A banana, please / A sandwich, please. Dziecko podaje odpowiednie produkty spożywcze.

Zaśpiewaj piosenkę Three red apples.

Three red apples (pokaż 3 palce)
On the tree.
Three red apples (pokaż 3 palce)
For Bird and me. (naśladuj wgryzanie się w jabłko)

Two red apples (pokaż 2 palce)
On the tree.
Two red apples (pokaż 2 palce)
For Bird and me. (naśladuj wgryzanie się w jabłko)

One red apple (pokaż 1 palec)
On the tree.
One red apple (pokaż 1 palec)
For Bird and me. (naśladuj wgryzanie się w jabłko)

Pobawcie się w Find food. Wykorzystajcie przygotowane wcześniej obrazki. Dziecko zamyka oczy, a rodzic chowa w pomieszczeniu rysunek przedstawiający jabłko. Następnie dziecko szuka obrazka, a rodzic powtarza apple:
– coraz głośniej, gdy dziecko zbliża się do obrazka,
– coraz ciszej, gdy dziecko oddala się od obrazka.
Następnie zamieńcie się rolami – Tym razem to rodzic szuka, a dziecko chowa obrazek przedstawiający banana.

Odegraj rymowankę Cheeky’s jungle gym.

Stand up.
Turn around.
Clap your hands.
Eat a banana.
Eat a sandwich.
Eat an apple.
Clap your hands.
Sit down.
Sleep.

Pożegnajmy się piosenką Bye-bye Cheeky. Możecie zaśpiewać piosenkę sami lub ze mną (mail).

Bye-bye Cheeky,
Jump up and down.
Bye-bye Cheeky,
Turn around.

Up, down, turn around.
Bye-bye, everyone!
Bye-bye!